Gründungsversammlung des lokalen Bündnis

am 7. Oktober 2014 im Stadionrestaurant Marktoberdorf

7.10.14 Gründung Bündnis STOPP TTIP OAL-KF

Gruppenbild der Anwesenden bei der Gründung des lokalen Bündnis am 7. Oktober in MOD